Κοιλιά

Τραβήξτε σε επίπεδη πάγκο

Εικόνα που εξάγεται από bodybuilding.com